Патентування Торгових марок, корисних моделей та винаходів

В рамках нашої співпраці ми виконуємо наступні роботи для фізичних (одна або кілька осіб) і юридичних осіб:

 • Оформлення і подача документів для реєстрації знаків для товарів і послуг (торговельних марок), промислових зразків, винаходів, корисних моделей
 • Проведення інформаційного пошуку на знаки для товарів і послуг з метою виявлення подібних та аналогічних знаків, зареєстрованих в Україні або поданих із-за кордону в Україну
 • Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності
 • Патентний пошук по Україні на виявлення аналогового прототипу корисних моделей і винаходів
 • Оформлюємо договори передачі прав власності на вищеперераховані об’єкти

Ми заповнюємо заяву та пакет документів до неї, оформлюємо та супроводжуємо процес реєстрації до отримання Охоронних документів.

Процедура:

7 днів пошук укладання договору перерахунок коштів формування досьє передача в Укрпатент

Ми надамо вам Довідку з Укрпатенту про те, що заявка прийнята відомством до розгляду. З цього моменту за вами закріплюється право на знак для товарів і послуг і ви вже можете його використовувати при наданні послуг чи при маркуванні ваших виробів.


Вартість послуг

Вартість послуг від 5500 грн. В залежності від:
 • кількості класів товарів чи послуг (міжнародний класифікатор товарів і послуг)
 • від зображення знаку (чорно-білий або кольоровий)

Перелік данних

Вам необхідно направити зображення торговельної(их) марки(ок), які ви маєте намір зареєструвати і перелік товарів, що виготовляються та/або послуг, що надаються вами для здійснення подальшої класифікації відповідно до вимог, які встановленні чинним законодавством України.

А також:

Для фізичних осіб-підприємців:


 • Доручення на нашого патентного повіреного
 • Ваше прізвище, ім’я, по батькові
 • Паспортні дані (серія, номер, ким і коли видано паспорт)
 • Поштовий індекс та адресу, за якою Ви проживаєте (прописані)
 • Ідентифікаційний код
 • Телефон, e-mail
 • Банківські реквізити (якщо такі є)

Для юридичних осіб:

 • Повна назва юридичної особи, так як вона зазначена в установчих документах
 • Вказати поштовий індекс та адресу юридичної особи, що зазначена в установчих документах
 • На підставі якого установчого документу діє ваша юридична особа (Статут, Положення тощо)
 • Посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника вашої юридичної особи
 • Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
 • Код ЄДРПОУ юридичної особи
 • Банківські реквізити юридичної особи
 • Телефон, факс юридичної особи, Е-mail вашої електронної пошти.
 • Доручення на нашого патентного повіреного.

М.І.С. Реєстр - 2017