Патентування торгових марок, корисних моделей та винаходів.

Для реєстрації знака для товарів і послуг, Вам необхідно нижче зазначену інформацію направити на нашу ел. адресу :

Якщо Ви фізична особа( або кілька осіб):

• Ваше прізвище, ім’я, по батькові;
• Ваші паспортні дані (серія, номер, ким і коли видано паспорт);
• Вказати поштовий індекс та адресу, за якою Ви проживаєте (прописані);
• Ваш ідентифікаційний код;
• Ваші банківські реквізити (якщо такі є);
• Ваш телефон, e-mail.;
• Доручення на нашого патентного повіреного.

Якщо Ви юридична особа :

• Повна назва юридичної особи, так як вона зазначена в установчих документах;
• Вказати поштовий індекс та адресу юридичної особи, що зазначена в установчих документах;
• На підставі якого установчого документу діє ваша юридична особа (Статут, Положення тощо);
• Посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника вашої юридичної особи;
• Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
• Код ЄДРПОУ юридичної особи;
• Банківські реквізити юридичної особи;
• Телефон, факс юридичної особи , Е-mail вашої електронної пошти.
•. Доручення на нашого патентного повіреного.

Окрім того, вам необхідно направити зображення торговельної(их) марки(ок), які ви маєте намір зареєструвати і перелік товарів, що виготовляються та/або послуг, що надаються вами для здійснення подальшої класифікації відповідно до вимог, які встановленні чинним законодавством України.

Вартість послуг від 5500 грн.  в залежності від кількості класів товарів чи послуг (міжнародний класифікатор товарів і послуг ), від  зображення  знаку (чорно-білий або кольоровий).

В рамках нашої співпраці ми виконуємо наступні роботи для фізичних (одна або кілька осіб) і юридичних осіб :

• Оформлення і подача документів для реєстрації знаків для товарів і послуг (торгівельних марок), промислових зразків, винаходів, корисних моделей.
• Проведення інформаційного пошуку на знаки для товарів і послуг з метою виявлення
подібних та аналогічних знаків, зареєстрованих в Україні, або поданих з-за кордону в Україну.
• Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності.
• Патентний пошук по Україні на виявлення аналогового прототипу корисних моделей і винаходів .
• Оформлюємо договори передачі прав власності на вищеперераховані об’єкти.

Ми заповнюємо заяву та пакет документів до неї, оформлюємо та супроводжуємо процес реєстрації до отримання Охоронних документів.

Процедура:  7 днів пошук;  подача документів;  укладання  договору; перерахунок коштів;  формування досьє та передача його в Укрпатент.

Ми надамо вам Довідку з Укрпатенту про те, що заявка прийнята відомством до розгляду. З цього моменту за вами закріплюється право на знак для товарів і послуг і ви вже можете його використовувати при наданні послуг чи при маркуванні ваших виробів.

Залишились питання?

Зверніться до нас і ми проконсольтуємо безкоштовно