Акредитація медичних установ

Співробітники нашої компанії нададуть послуги з підготовки Вашого закладу охорони здоров’я до акредитації у зручний для Вас спосіб. В залежності від бажаних умов співпраці та Вашого бюджету, пропонуємо:

 • Онлайн-консультації та відео-конференції
 • Юридичні аудити з виїздом до Вашого закладу
 • Підготовка окремих внутрішніх нормативних документів
 • Акредитація «під ключ»

Всі заклади охорони здоров’я (юридичні особи) відповідно до Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 285, мають проходити акредитацію.
Порядок проходження акредитації встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 “Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я”, згідно якої:

 • Перша акредитація закладу проводиться через два роки від початку провадження діяльності
 • Наступні акредитації проводяться кожні три роки

Процедура

Для проходження акредитації заклад подає заяву про проведення акредитації закладу охорони здоров’я та перелік документів:

 • Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку
 • Копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії
 • документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку
 • Затверджена структура закладу
 • Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)
 • Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації -
 • за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)
 • Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

Головна акредитаційна комісія (далі – ГАК) у 2-місячний строк розглядає подану закладом заяву, та формує експертні групи, які прийдуть до закладу з перевіркою. Готуючись до такої перевірки, заклад охорони здоров’я керується Стандартами акредитації закладів охорони здоров’я (Наказ МОЗ №142 від 14.03.2011р).
Для перевірки ГАК копії документів (внутрішні інструкції, положення, накази, журнали, заповнені обліково-звітні форми, протоколи засідань та ін.) складаються у відповідні справи (досьє) згідно розділів вищевказаних Стандартів, серед яких:

 • Розділ 1 - Управління закладом
 • Розділ 2 - Кадри
 • Розділ 3 - Управління структурним підрозділом закладу
 • Розділ 4 - Права, обов'язки та безпека пацієнтів
 • Розділ 5 - Медико-інформаційна служба
 • Розділ 6 - Метрологічне забезпечення
 • Розділ 7 - Санітарно-епідемічне благополуччя
 • Розділ 8 - Охорона праці
 • Розділ 9 - Вимоги та експлуатація будівель і споруд закладу охорони здоров'я
 • Розділ 10 - Якість лікувально-профілактичної допомоги
 • Розділ 11 - Первинна медико-санітарна допомога (в разі наявності)
 • Розділ 12 - Служба екстреної медичної допомоги (в разі наявності)
 • Розділ 13 - Амбулаторно-поліклінічна допомога
 • Розділ 14 - Стаціонарна допомога (в разі наявності)
 • Розділ 15 - Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація) (в разі наявності)
 • Розділ 16 - Служба материнства та дитинства (в разі наявності)
 • Розділ 17 - Реабілітація (в разі наявності)
 • Розділ 18 - Параклінічна служба (в разі наявності)
 • Розділ 19 - Лабораторна діагностика (для закладів охорони здоров'я, до структури яких входять клініко-діагностичні та інші вимірювальні лабораторії) (в разі наявності)
 • Розділ 20 - Використання ліків
 • Розділ 21 - Служба крові (в разі наявності)
 • Розділ 22 - Патолого-анатомічна служба (в разі наявності)
 • Розділ 23 - Комбустіологічна служба(в разі наявності)
 • Розділ 24 - Центри трансплантації(в разі наявності)
 • Розділ 25 - Медико-генетична служба(в разі наявності)

За результатами перевірки ГАК оцінює відповідність закладу стандартам акредитації за встановленими критеріями (показник, який обраховується у відсотках як співвідношення набраної закладом суми до максимально можливої суми балів при оцінюванні досягнення стандартів).
Заклади, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу отримують:

 • вищу категорію, якщо критерій становить від 90 до 100 % від максимально можливого (за умови наявності сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000)
 • першу категорію, якщо критерій становить від 85 до 100 % від максимально можливого
 • другу категорію, якщо критерій становить від 70 до 84 % від максимально можливого

М.І.С. Реєстр - 2017