Внутрішні нормативні документи медичних закладів

Розробимо внутрішню документацію для захисту ваших прав та інтересів а також для відповідності закладу вимогам чинного законодавства

Актуальність даної послуги останнім часом зростає, що зумовлюється вимогами положень чинного законодавства України:

 • Основи законодавства України про охорону здоров’я
 • Постанова КМУ « Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»
 • ЗУ «Про захист прав споживачів»
 • ЗУ «Про охорону праці»
 • ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 • а також рядом підзаконних нормативно-правових актів.

Відповідность всім вимогам надасть вам впевненість при перевірках владних структур, сформує безпечний простір для Вас та ваших пацієнтів та попередить можливі конфлікти.
Наявність у Вас, розробленого нами пакету документів, збереже Вас від конфліктів з «професійними пацієнтами», допоможе захистити вашу честь, гідність, ділову репутацію та конфіденційну інформацію вашого закладу.
При розробці внутрішніх нормативних документів ми керуємось творчим та юридично-інтелектуальний підходом, враховуємо всі нюанси вашої діяльності, попереджаємо можливі ризики, оформлюємо правовідносини медичного закладу і пацієнта.

.

Індивідуальний пакет документів розробляється в межах наступних розділів:

 • кадрові документи (заяви, накази, договори, журнали, інструкції, формування особової справи на кожного працівника)
 • правовідносини з пацієнтами (договори, правила, рекомендації)
 • контроль якості медичних послуг (положення та форми перевірки)
 • охорона праці і пожежна безпека (інструкції, журнали, інструктажі);
 • санітарні норми
 • куточок споживача
 • обіг лікарських засобів
 • уніфіковані клінічні протоколи
 • нормативно-правова база, яка регламентує вашу господарську діяльність
 • обліково-звітна документація (медичні картки, щоденники, листки);
 • форми звітності та інструкції, щодо їх заповнення;
 • рекомендації і додаткова документація, необхідна для поліпшення вашої діяльності.

Яка відповідальність в разі ігнорування та порушення вищезазначених вимог?

Переваги розробленої нами документації, відображаються не тільки у вищенаведених нами аспектах, а і в унеможливленні притягнення вас до адміністративної, кримінальної, цивільно-правової та матеріальної відповідальності.

Наприклад, відповідальності, що передбачена статтею 23 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

«Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб’єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування несуть відповідальність за: відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця (у випадках, визначених Законом України “Про електронну комерцію”) – у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде обов’язковий облік доходів і витрат, – у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»

Залишились питання?

Зверніться до нас і ми проконсольтуємо безкоштовно